Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Hanscarl Leuner og symboldramaet

Hvad sker der i en symboldramaterapi? Hvad er det helbredende ved metoden?

Mange metoder anvender indre billeder, fantasier og drømme, men måden man forholder sig til dem på, er forskellige.

I Hanscarl Leuners metode er det centrale selve billedoplevelsen.

Leuner var psykoanalytisk i sit grundsyn, men inspireret af både freudiansk og jungiansk tankegang.

Under sit arbejde på universitetsklinikken i Göttingen udviklede han sin metode fra 1948 og op igennem 50’erne og 60’erne ved at teste symbolers dybdepsykologiske betydning, og han fandt frem til at de vågne drømme han genererede med patienten, havde terapeutisk effekt.

I 1970 udkom Katathymes Bilderleben. Einführung in die Psychotherapie mit der Tagtraumtechnik.(2)

Symboldrama, “Guided Affective Imagery”og “Katathymes Bilderleben” (3) er de forskellige betegnelser for symboldrama-metoden.

Med terapeuten som ledsager foretager klienten en vandring i sit indre landskab.

Den indre forestillingsverden udforskes og udspiller sig som en drøm i vågen tilstand.

Klienten forestiller sig et motiv som i begyndelsen foreslås af terapeuten.

I dramaet gestalter klientens indre billeder det som er aktuelt at arbejde med, og under dramaet fortæller klienten sine oplevelser til terapeuten.

Som hjælp til at bearbejde oplevelserne maler klienten et billede - oftest derhjemme.

Og klientens billede og billedoplevelsen fra dramaet bliver så udgangspunkt for den samtale klient og terapeut fører.

I symboldrama bliver billederne så tydelige at tolkningen ofte giver sig selv for klienten.

Pointen er altså at den bevidstgørelse man efterstræber i terapi, i denne metode for en stor del kan overlades til klientens egen erkendelsesproces gennem oplevelserne af symboldramaerne og processen omkring skabelsen af de fysiske billeder som klienten maler.

På et symbolsk plan møder klienten sine konflikter og oplever nye måder at kunne håndtere dem på.

Men det drejer sig ikke kun om konflikter og løsning af disse.

Et vigtigt aspekt ved symboldrama er at opdage og komme i kontakt med egne ressourcer og kreativitet, og ifølge mange teoretikere fra Winnicot til Rollo May er det kun ved at være kreativ at individet kan finde sin identitet.

Desuden foregår symboldrama-terapi i en mere regredieret tilstand end almindelig samtaleterapi gør.

Terapeutens rolle er at være støttende, så oplevelsen bliver mulig.

grundniveau, hvor metoden indøves, er terapeuten relativt aktiv og beder klienten beskrive hvad hun ser. I det avancerede drama baseret på frie associationer holder terapeuten sig mere tilbage og lader klienten selv udfolde den vågne drøm.

For at træne terapeuter i at arbejde forsvarligt på grundniveau og avanceret niveau tilbyder Svenska Föreningen för Symboldrama (4) diplomuddannelser som er anerkendt og specialistgodkendt af Psykologforeningen i Sverige.