Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Motiverne på grundniveau

Ligesom ved drømme er i princippet alle de symboler der dukker op i symboldramaet, væsentlige at beskæftige sig med, men for at begrænse projektionsmulighederne arbejder man i begyndelsen med nogle standardmotiver. Særlig to grundmotiver tjener til den afklaring.

Testblomsten giver information om selvbillede og identitet. Selv om  motivet skulle være konfliktfrit, kan der allerede her dukke talende detaljer op, f.eks afskårne blomster, potteplanter, visne blomster eller aparte vækster.

Ligesom i en drømmeanalyse kan det første billede være vigtigt og blive et tema man igen og igen vender tilbage til.

Et andet standardmotiv, engen, afspejler ofte klientens nuværende mere eller mindre bevidste sindsstemning. Stemningen viser sig i vejret, sol eller skyer, årstid.

Er engen fredfyldt, frodig, venlig, et paradis med blomster, køer der græsser, en moderlig verden? En tilsyneladende uproblematisk eng kan have neurotisk skjulte komflikter gemt. Og engen kan være udtørret, meget lille, omgivet af pigtråd eller hegn. Den kan være strengt geometrisk.

Idéen er at motivet med alle nuancer og detaljer skal opleves og iagttages så udtømmende som muligt. Alt hvad der dukker op er vigtigt at møde, også de stemninger, følelser og affekter billedet vækker.

Man kan ikke i detaljer give retningslinier for hvordan dramaet skal ledes. Hvor meget man griber ind afgøres af klientens situation. Engen er et motiv man kan tage op igen og igen, derfra kan man udforske andre symboler.