Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Flere grundmotiver 

Endnu fire grundmotiver er Bækken, Bjerget, Huset og Skovbrynet.

Bækken/vandløbet - det kan både være en lille å og en stor flod - er symbol på psykisk energi og livskraft. Vi studerer vandets flow, dets klarhed, breddernes beskaffenhed og fremkommelighed, vandets dybde og hvad klienten ønsker at gøre her.

Klienten udforsker bækken ved at følge dens retning enten imod udspringet, kilden, det orale, den moderlige omsorg, eller mod havet.

Vandets kvalitet er vigtigt: kan man bade i det? drikke det? gør man det rent faktisk i dramaet? eller er det tværtimod snavset og lugter?

Vandet er utrolig vigtigt som helende symbol, til regression i jegets tjeneste og narcissistisk tilfredsstillelse og til brug ved psykosomatiske lidelser og sygdomme.

Faktisk kan man kan fjerne vorter med det vand - ligesom man kan i hypnose!

Bjerget: først kan man betragte og beskrive bjerget på afstand og siden bestige og så beskrive udsigten og vandre ned til engen igen.

Bjerget kan fortælle meget om en persons ambitionsniveau, forventninger til livet, tro på sig selv. Bjerget kan bruges til at arbejde med forholdet til faderen eller til andre vigtige personer fra den tidlige barndom.

Det kan dukke op allerede imens man arbejder med testblomsten, f.eks. hvis blomsten står på toppen på et ufremkommeligt bjerg, hos en person med svær perfektionisme og præstationsproblemer.

Huset: kan ses som et spejlbillede af selvet og er et vigtigt motiv der hjælper til at udforske mange sider af den ubevidste personlighed.

Det er væsentligt ikke kun at se huset som udtryk for jeget, men for hele personens problematik og livssituation her og nu.

Det kan direkte aflæses i husets form og indretning - om husets rum alle bruges, om indgange er åbne eller snævre etc.

Det kan være uhyre jegstyrkende at bygge og indrette et hus, og det er et motiv som stadig kan udforskes, men det kræver en stor tryghed mellem klient og terapeut, fordi man med huset kommer så tæt på personen - og fordi klienten tit selv er bevidst om dette. Der kan optræde et grimt forkastet hus og et smukt uopnåeligt hus i samme drama.

I krisesituationer kan arbejdet med huset hjælpe til at identificere problemet og finde frem til den nødvendige ændring og udvikling. Det kan være et trygt sted hvor personen kan udvikles som udgangspunkt for alle livets aktiviteter.

Skovbrynet: man arbejder med motivet ved at stå på engen og lade gestalter - dyr eller mennesker - komme fra skoven ud på engen. Skoven er symbol på det ubevidste, men det spiller også ind hvilke forhold man er vokset om under.

Afhængigt heraf vil skoven være noget trygt eller noget mere uheldsvangert. Arbejde med skovbrynet giver ofte anledning til at møde nærstående og sider af sig selv.