Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
En case

Skovbrynet kan også bruges til at arbejde med en afdød person eller med uafsluttede begivenheder. Det kan eksemplificeres med uddrag af et drama, hvor en 50-årig kvinde fik mulighed for at bearbejde en uafsluttet begivenhed i sit liv som tyngede hende.

Case:  Forestil dig en eng der støder op til et skovbryn og lad noget komme ud på engen fra skovbrynet! “Jeg kan se et menneske, en person mand eller kvinde i mørke klæder. Det er et sted hvor dyr græsser.”

Hvordan er det at være der? “Trygt og varmt sommerligt. Jeg er lidt overrasket over personen som er nogle meter væk og langsomt kommer nærmere.”

Er der noget du vil gøre? “Jeg er nysgerrig og vil vente og se hvad der sker. Det er en mand, en jeg ikke har set længe, jeg er så overrasket, og vil sætte mig ned på engen og tale i ro og mag med ham. Her er en træstub hvor vi kan sidde.”

Kan du beskrive ham? “Han er stor og med hvidt langt hår, han er nervøs.”                 

Hvordan er stemningen? “Her dufter af jord og varmt, stille vejr. Ingen vind, insekterne summer, det er en skøn varm sommerdag, eftermiddag. Jeg føler at det er på tide vi mødes.

Vi har noget at afklare med hinanden. ......Jeg vil gerne sidde med ham og bare tale med ham og få opklaret en misforståelse. Det er godt endelig at få det rette perspektiv uden anklager.”

Kan du se ham i øjnene og se på hans ansigt? “Det er store varme øjne. Der strømmer varme fra dem, forståelse, megen ømhed. Jeg har været ked af det, nu slapper jeg af.”

Hvad mærker du i kroppen? “Jeg føler mig godt tilpas. En sten er ramlet fra mine skuldre, jeg er lettet og glad, vi er forsonede og venner igen.....Det føles så godt, nu kan jeg gå videre og sige hej til verden og nyde sommerdagen.”

Hvis du ser dig omkring, hvad lægger du så mærke til nu? “Han er forsvundet, det er en vidunderlig dag, jeg går og nyder solen og varmen ........”

Du kan tage indtrykkene med dig og langsomt vende tilbage til rummet igen.

Denne case kan bruges til at illustrere at hvad enten denne forsoning er med en afdød eller en levende, så vil oplevelsen kunne bane vej for en forandring i adfærden, uden at klienten behøver afsløre hvad interaktionen handlede om.