Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Grundniveauets interventionsstil

I symboldrama er en god relation imellem klient og terapeut en forudsætning for at kunne arbejde med indre billeder.

På grundniveauet skaffer terapeuten sig et overblik over klientens jegstyrke og ressourcer, klienten øver sig på metoden og bliver fortrolig med at lade de indre billeder komme. Målet er at klienten skal komme i så tæt kontakt med billederne som muligt uden at terapeuten påvirker.

Dukker forhindringer op - det kan være dæmninger eller hegn rundt om engen, så man ikke kan komme derind - viser det forsvar og modstand.

Her er det netop vigtigt indgående at betragte, beskrive og undersøge forhindringerne. Det handler ikke om at overvinde modstanden, men om at opleve den, lære den at kende.

Så kan man gå videre. Det dukker op igen på nye måder, når psyken er klar til næste etape.