Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Symbolkonfrontation 

I de første faser af terapien foregår en vigtig proces, hvor klienten bliver fortrolig med hvordan man møder truende gestalter i dramaet.

Her skal klienten lære at slippe hverdagsbevidsthedens automatreaktioner, som f.eks. kan bevirke at man vælger at flygte fra noget man er bange for, eller vælger true eller skræmme noget væk, måske ligefrem slå det ihjel.

Betydningen af at møde et truende dyr i et drama vil ofte være at klienten møder fortrængte aggressioner og vrede og opdager at disse følelser ikke er så farlige, for det dyr vi var bange for, forvandles til noget mere fredeligt, når vi tør møde det.

Indlæringen af symbolkonfrontation forbereder klienten på at kunne arbejde med mere frit associerende dramaer.

Terapeuten anvender nogle regiprincipper som hjælper til at forholde sig symbolsk til klientens drama - og hjælper klienten til at agere i dramaet. Disse er: det forsonende og det nærende princip.

De bruges i forbindelse med en symbolkonfrontation: at se bjørnen i øjnene, klappe den, give den honning. Kommunikationen kan også foregå ved hjælp af magiske væsker som vand, mælk, blod, spyt eller tårer.

At bade i vandet, rense sig og drikke det - denne kontakt med vandet letter den spontane narcissistiske regression tilbage til tidlige konfliktfrie oplevelser og zoner.

Efter en symbolkonfrontation kan man ofte observere at dramascenen forandres og helt forvandles. Måske bliver den mere venlig, f.eks. en omskabelse fra løve til kat. Eller det kan være udsigten eller vejret der ændres, solen kommer frem, farverne bliver tydeligere, noget der var skjult i en grå tåge, bliver nu synligt.

Forvandlinger kan både være problemløsninger og udtryk for modstand/forsvar. F.eks.: en 30-årig ung mand med store svigt fra barndommen oplevede en eng hvor venstresiden var helt indhyllet i tåge.

Efter en opfordring til at møde en person der havde noget med hans trykken i brystet at gøre, så han faderen dukke op.

Nu kunne en forsoning påbegyndes i dramaet: med faderens alkoholproblemer som havde forhindret en god kontakt. Klienten mødte de positive sider som faderen også repræsenterede, og det lettede spændingen i brystet.

Bagefter var tågen på engen forsvundet og billederne mere positive. Det er også eksempel på at et symboldrama kan inddrage kroppen og arbejde symbolsk med den.