Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Overføring og modoverføring i symboldrama 

I symboldrama må terapeuten altid stille sig følgende spørgsmål: Hvor dukker jeg selv op i dramaet? Og hvordan kommer den aktuelle overføring til udtryk i klientens billeder? (6)

I symboldrama tager man ikke så hyppigt overføringen op med klienten, og overføringstolkninger har ikke nogen central plads. Sidstnævnte bruges mere som uudtalte hypoteser der guider terapeuten.

Kun når det drejer sig om negativ overføring som forstyrrer samarbejdet og de indre billeder, vil man tage overføringen op i samtalen efter selve symboldramaet.

Supervision er altid vigtig. Det er oftest her at vi bliver klar over modoverføringsfølelserne.

Modoverføringen er jo noget der vokser op i terapeuten som følge af den gensidige følelsesmæssige påvirkning imellem klient og terapeut.

Symboldramametoden har en særlig kreativ måde at arbejde med modoverføring på, idet terapeuten i sin supervision kan lave det man kalder et modoverføringsdrama, dvs. sit eget symboldrama ud fra klientens drama.

Her kan ubevidste følelser blive tydelige, og det vil evt. vise sig at terapeutens egen historie har været med til at fremkalde en modstand som påvirkede terapiarbejdet.

Efter en sådan bevidstgørelse kan det terapeutiske arbejde så flyde friere igen.

Under terapiarbejdet med klienten findes terapeuten ofte med i billedet som et træ, et egern eller noget andet trygt.

Det specielle ved metoden er nemlig også at modoverføring og overføring kan ses i symbolerne i dramaet og i tegningen. Den viser sig symbolsk som en instans mellem terapeut og klient. F.eks.: en klient møder et dyr hun er bange for, men sidder op ad et træ (terapeuten) og får derfor mod til at klappe dyret og se det i øjnene.

Min modoverføring er min overføring på klienten: det jeg synes om klienten og hendes billede og min tolkning.

Jeg behøver ikke at fortælle klienten hvad tolkningen er, jeg kan tale objektivt om den via symbolerne, via en farve eller det jeg i øvrigt ser i billedet, og på den måde afklare med klienten om min tolkning er rigtig. Stadig fordi klienten i høj grad selv kommer med nøglen og jeg som terapeut er fødselshjælper.

Modoverføringen objektiveres i billedet. Det er det specielle ved symboldrama.