Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Regression i symboldrama

Går vi til udviklingspsykologer som Melanie Klein, Donald Winnicot, Michael Balint eller Heinz Kohut (7), lyder det samstemmende om de billeder de giver af hvordan psykisk heling kan finde sted, at det foregår dér hvor primærprocesserne regerer og hvor ikke-rationelle følelseserfaringer er normen.

Det er netop den proces der foregår i symboldrama. Man opnår en regression som tillader at klienten også kan anvende sin jegstyrke til konfliktbearbejdning. Det drejer sig ikke kun om konfliktløsning.

Klienten kan få det bedre bare ved at være i kontakt med den helende kraft som symbolerne indeholder. Man arbejder med konfliktløsning samtidig med tilfredsstillelse af tidlige arkaiske behov samt narcissistisk tilfredsstillelse. Leuner var også inspireret af Kohuts teorier.

Kraften i den symbolske gestaltning af den indre situation og det at få den spejlet fører i sig selv til en betydelig jegstyrke.

Denne spontane tilbagevenden til grundkonflikter (som vi så i forrige afsnit), respektivt til punkter for tilfredstillelse af arkaiske behov, er med til at drive terapien i den rigtige retning.