Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Hvem egner sig til symboldrama?

Stort set alle med undtagelse af personer der lider af skizofreni og svære endogene depressioner.

Symboldrama er fremragende til behandling af meget rationelt fungerende personer, af narcissistiske forstyrrelser, psykosomatiske lidelser - også sygdomme som colitis ulcerosa og morbus Crohn. Til spiseforstyrrelser og personlig udvikling, til sorg og i arbejdet med døende.

Det interessante er at mennesker som ellers har svært ved at komme i kontakt med deres indre, netop gennem symboldrama kan få adgang til denne indre verden og opnå en stærk følelsesmæssig bearbejdning via billederne.

Metoden kan løfte klientens indre verden op i bevidstheden og give mulighed for de mange der har svært ved at spontant være åbne for terapeutiske interventioner.