Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Psykosomatik og spiseforstyrrelser

Ved psykosomatik kan de indre billeder bygge en bro imellem symptomerne og det ubevidste.

Her kan man gå ind og inspicere kroppen og det syge organ, se steder der ikke fungerer, afsende signaler som kan aflæses symbolsk i dramaet og det malede billede. Her får terapeuten et vigtigt redskab til at forstå klienten og aflæse hendes indre tilstand.

Der er flere centrale aspekter i arbejdet med psykosomatiske klienter (9) og med spiseforstyrrelser. Klienten får mulighed for at give udtryk for sit symptom, sin indre konflikt, og der kan komme utrolig udtryksfulde indre billeder som aftegner den aktuelle situation og aktualiserer følelser og erindringer.

Et eksempel: en meget fragmenteret og dog særdeles perfekt busk udtrykte en 30-årig kvindes angst lige før en hopitalsundersøgelse som hun ikke kunne tale om. Eller en blomst der vokser og lever under jorden - og dermed fortæller om sarthed og ubeskyttethed hos en klient med spiseforstyrrelse på vej til bedring.

I terapien kan man forholde sig til den underliggende følelsestone i billedet, og det kan lette evt. modstand mod at mærke depressive eller aggressive tanker. Oplevelsen kan bygge en bro der gør det muligt også at udtrykke følelsen i ord.

I de vigtige allertidligeste år af vores liv er psyke og krop intimt forbundne, men uden et verbalt sprog. Det er vigtigt at tænke på ved psykosomatiske klienter: dialogen omkring billedet kan give klienten mulighed for at sætte ord på diffuse, ordløse, hidtil uudtalte følelser.

Den indledende afslapning som man bruger i symboldrama og som man kan gøre mere eller mindre ud af, har en særlig værdi for en psykosomatisk problematik. Afslapningen har en positiv indvirkning både psykisk og fysisk og letter en regression til en positiv mor-barn-tilstand (en anaklitisk regression).

Her kan klienten tilfredsstille visse primære narcissistiske behov, hvilket styrker jegets evne til at bearbejde det der skal arbejdes med. Dramaet giver mulighed for at vende tilbage til grundkonflikter og finde nye løsninger.