Psykoterapi med vågne drømme
 
Terapeuten Milton H. Erickson
 
Klientens egen vej
 
Hanscarl Leuner og symboldramaet
 
Værdien af billedsprog i terapi
 
Hvordan foregår et symboldrama på grundniveau?
 
Motiverne på grundniveau
 
Flere grundmotiver
 
En case
 
Grundniveauets interventionsstil
 
Symbolkonfrontation
 
Overføring og modoverføring i symboldrama
 
Frie associationer i symboldrama
 
Regression i symboldrama
 
Terapi - et nødvendigt legeområde
 
Hvem egner sig til symboldrama?
 
Psykosomatik og spiseforstyrrelser
 
Glem Florence Nightinggale!
 
Noter
 
Anvendt litteratur
 
 
     
Anvendt litteratur 

BRODÉN, M.B.: Mor og barn i ingenmandsland. Intervention i spædbarnsperioden. København: Hans Reitzels Forlag 1991. 

CULLBERG, M.H.: Symboldrama: Med fantasin som redskap. Stockholm: Psykolog Tidningen 2/1993. 

HÖGBERG, Å.: Det vilda i mannen. Vägen från mamma till mognad. Stockholm: Natur ock Kultur 1992. 

JINTON, G.: Vakendrömmens möjligheter. Stockholm: Svenska Föreningen för Symboldrama 1998 (1983).  

LEUNER, H.: Symboldrama. Psykoterapi med dagdrömsteknik. Lund: Natur och Kultur 1984. 

LEUNER, H.: Lehrbuch des Katathymen Bilderlebens. Sammenfattende oversættelse af Mittelstufe v. HAGBARTH, M. Svenska Föreningen för Symboldrama 1990. 

Norman, J. og Ylander, F. red.: Motoverföring. Om ometveten kommunikation. Stockholm: Natur och Kultur 1999. 

SIGRELL B.: Narcissism. Ett Psykodynamiskt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur 1999. 

SJÖBERG-JONZÉN, E.: Symboldrama i individualterapi? Möjligheter och risker vid användning av symboldrama som inslag inom ramen av en psykoanalytiskt orienterad långtidspsykoterapi. Kalmar: Vårdhögskolan 1992. 

SULLIVAN, B. S.: Psychotherapy Grounded in the Feminine Principle. Illinois: Chiron 1990. 

VEDFELT, O.: Ubevidst intelligens. Du ved mere end du tror. København: Gyldendal 2000. 

WALLIN, R.: Symboldrama - Katathymes Bilderlelben. Hur speglar sig bristande jagstyrka inom denna psykoterapimetod? Stockholm: Svenska Föreningen för Symboldrama 1998 (1982). 

WESTON, M.C.: En dörr till ditt inre. Visualisering i terapi. En väg till hälsa och självkännedom. Stockholm: Wahlström &Widstrand 2000. 

WILKE, E.: Symboldrama. Stockholm: Svenska Föreningen för Symboldrama 1997.