Den viise kvinde
 
Den skjulte skat
 
Psykoterapi i Danmark
 
 
     

Psykoterapi i Danmark

Med bidrag af Marianne Ammitzbøll

Brikker af en helhed er en antologi skrevet af fremtrædende praktikere og forskere inden for moderne psykoterapi, medlem­mer af Psykoterapeut Foreningen.

Desuden bidrager den kendte eksistentielle psykoterapeut og filosof Emmy van Deurzen med en tankevækkende artikel om forholdet mellem filosofi og terapi.

Bogen er redigeret af Susanne van Deurs og Stig Dankert Hjort og er udgivet i anledning af Psyko­terapeut Foreningens 10 års jubilæum.

Omtaler

Ugeskrift for læger: Bogen er velredigeret og stramt struktureret. Det er tydeligt, at de fleste kapitler er skrevet af forfattere med stor terapeutisk erfaring.

Gestaltterapeutisk Forums blad: Bogen er skrevet i et levende sprog, der er megen humor og poesi ... kan anbefales til mennesker, som sætter anvendelighed over tilfældig mode.

Psyke & Logos: ... giver et glimrende billede af for­skelligartede terapiformer.

Skaf bogen

I boghandlerne koster bogen 250 kr.

Den kan også  bestilles direkte fra Psykoterapeut Foreningens Forlag.

Se mere her: Psykoterapeut Foreningens Forlag 

Indhold

Susanne van Deurs: Psykoterapeut Foreningen 10 år – et tilbageblik og en status ved jubilæet

Stig Dankert Hjort: Kampen om anerkendelse. Freud i Danmark 

Ulrik Helt Haahr: Dansk Psykiatrisk Selskabs krav til psykoterapeutuddannelsen – et historisk tilbageblik 

Lis Hillgaard : Brikker til en mosaik – en personlig beretning 

Ole Vedfelt: Drømmearbejde – teori og praksis 

Marianne Ammitzbøll: Psykoterapi med vågne drømme. En introduktion til symboldrama 

Ole Ry Nielsen: Er den varme stol stadig varm? 

Marianne Bentzen: Om hjerne, krop og bevidsthed i choktraumer og choktraumebehandling 

Ulla Wattar: Introduktion til begrebet sygdomsangst 

Kirsten Lindved: Efterfødselsreaktioner, psykologisk set 

Merete Holm Brantbjerg: Tag vare på dig selv som behandler eller underviser – en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet 

Maria Marcus: Hvem forfører hvem? 

Pia Skogemannn: Udvikling af psykoterapeutisk integritet – eller at blive tilpas med ikke-viden 

Emmy van Deurzen: From Psychotherapy to Emotional Well Being

Fakta 

Psykoterapi i Danmark – brikker af en helhed
Antologi redigeret af Susanne van Deurs og Stig Dankert Hjort
ISBN: 87-91496-67-5
Psykoterapeut Foreningens Forlag 2006
231 sider, 250 kr.
Kan købes hos alle boghandlere 

   

Læs artiklen

Du kan læse artiklen i bogen her:

Psykoterapi med vågne drømme. -en introduktion til symboldrama 

Af Marianne Ammitzbøll