Psykoterapi
 
Symboldrama- terapi
 
Kropsfokuseret psykoterapi
 
Hypnose
 
EMDR
 
 
     
Psykoterapi

God terapi er for mig psykodynamisk samtaleterapi.

Det betyder, at vi sammen i samtalen også vil søge efter årsager og mønstre i din opvækst, fordi den viden vil kunne hjælpe dig med at løse netop det, du slås med nu.

Vi kan også inddrage dine drømme i samtalen.

God terapi indeholder også det, man kalder kognitivt arbejde - dvs. at vi forholder os til dine tankemønstre og fastlåste forestillinger om dig selv og verden.

Det kan frigøre ressourcer. Ændringer i adfærd kan understøttes af opgaver mellem terapitimerne.

Jeg anvender mere og mere symbolddrama, fordi metoden med at anvende indre billeder/visualisering giver en unik mulighed for på en direkte måde at arbejde med de underliggende problemer.

Man tilfører terapien en væsentlig dimension på denne måde, når samtalen ikke udelukkende baserer sig på ord.

    Print alt

Alle sider om terapi kan printes samlet i en udskriftsvenlig udgave:

Terapi

Siderne kan også læses enkeltvis ved at klikke på menuen til venstre!